Polityka prywatności

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jerzy Hawryluk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Hawryluk” Budownictwo i Posadzki Przemysłowe Jerzy Hawryluk, Zaścianki 85, 21-560 Międzyrzec Podlaski, NIP: 5381302604, zwany dalej Administratorem.
II. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z Administratorem danych pod adresem e-mail biuro@hawryluk.biz bądź telefonicznie 833 720 200, 833 720 238.
III. Dane jakie może przetwarzać spółka to: imię (imiona) i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, nr tel., firma przedsiębiorcy, numer faktury, numer rachunku bankowego (w przypadku dokonywania płatności na Pani/Pana rzecz).
IV. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania do zawarcia, zawarcia i wykonania, w tym rozliczenia, umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a firmą (podstawa 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w celu wykonania ciążących na Firmie obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
V. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
1. przetwarzającym dane w imieniu firmy, a uczestniczących w wykonywaniu zawartej umowy przez firmę, tj.: podwykonawcom (np. serwisantom), podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi rachunkowe, usługi prawne lub z zakresu prawa podatkowego bądź przewozowe,
2. przetwarzającym dane w własnym imieniu, tj.: sądom i organom egzekucyjnym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (bankom, instytucjom płatniczym) – jeśli jest to wymagane w związku z płatnościami na Pani/Pana rzecz, podmiotom nabywającym wierzytelności lub świadczącym usługi prawne i doradcze oraz KRD – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Panią/Pana umowy z Administratorem.
VI. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
VII. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy i okres 6 lat od zakończenia realizacji umowy. Z danych potrzebnych do wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych administrator będzie korzystać przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wystawienie faktury/dokumentu księgowego. Po upływie powyżej wskazanych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
VIII. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
IX. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
X. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak zawarcie i realizacja umowy nie jest możliwa bez wskazanych danych.
XI. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt II. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. GIODO.
XII. Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis gromadzą statystyki odwiedzalności serwisu.
XIII. Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych www.hawryluk.biz stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych www.hawryluk.biz. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych www.hawryluk.biz z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego a następnie wykorzystywane przez współpracujących z www.hawryluk.biz reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

XIV. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce ochrony prywatności.

Kontakt
Hawryluk - Budownictwo i Posadzki Przemysłowe
Zaścianki 85, 21-560 Międzyrzec Podlaski 
Tel. kom. +48 888817365 / +48 698228439
E-mail: biuro@hawryluk.biz

"Hawryluk - projektujemy i budujemy konstrukcje stalowe, hale przemysłowe, produkcyjne, magazynowe, hale usługowe i handlowe, chłodnie, mroźnie i sortownie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tej branży, jesteśmy w stanie zaprojektować konstrukcje stalowe i wybudować hale przemysłowe lub inne pomieszczenia w pełni dopasowane i zoptymalizowane do potrzeb naszego klienta.
Każdy wybudowany przez nas obiekt, konstrukcje stalowe, hale przemysłowe wyposażamy w odpowiednio dobrane posadzki przemysłowe.


© Copyright 2013 Hawryluk - Budownictwo i Posadzki Przemysłowe .

Realizacja Wirtualny Marketing